به گزارش روابط عمومی سازمان ، نمایشگاه آثار جشنواره ساختمان برتر روز سه شنبه 14 اسفند در محل دانشگاه رجا برگزار گردید . در این نمایشگاه جلوخانی رئیس سازمان با اشاره به اهمیت تغییر نگرش به صنعت ساختمان و تغییر در دیدگاه های ساخت و تولید ساختمان گفت : تغییر نگرش در صنعت ساختمان منجر به بهبود کیفیت زندگی در ساختمان ها و همچنین بهره برداری مناسب تر از آن ها خواهد گردید و لذا سرمایه گذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقای سیستم های ساخت و تغییر نگرش در الگوهای طراحی میتواند ساختمان ها را از زیبایی صرف به محیط آرام و خوشایند زندگی مبدل سازد.

جلوخانی در ادامه با تشریح تلاشهای صورت پذیرفته در سازمان نظام مهندسی استان در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان ابراز داشت : سازمان نظام مهندسی استان قزوین همواره در بحث رعایت مقررات ملی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی در ساختمانها پیشرو و صاحب ایده بوده است و توانسته است صنعت ساختمان را تا حدود قابل توجهی نسبت به مابقی کشور دارای شناسنامه معتبر و روشن تری نماید .
در ادامه این برنامه دکتر حاجی کریمی رئیس دانشگاه رجا برگزاری نمایشگاه آثار جشنواره در این دانشگاه را جزء مباهات دانشگاه خواند و افزود : روح بشر همواره با روح بنا در ارتباط و همراه است و بایستی بپذیریم برای داشتن مردم شاداب نیاز به داشتن شهر شاد و ساختمانهایی است که آرامش را به ساکنان خود تزریق می نماید لذا دانشگاه رجا برای تطبیق و همراه نمودن اندیشه های آکادمیک با صنعت ساختمان و همچنین روح بخشی به شهر و ساختمان های شهر از برگزاری این نمایشگاه در دانشگاه استقبال نموده و سعی بر آن دارد تا دانشجویان را با فضای واقعی ساخت و ساز آشنا نمایند .

حامد عبدالرزاقی دبیر جشنواره ساختمان برتر در ادامه این برنامه ابراز داشت : جشنواره ساختمان برتر بدنبال شناختن ساختمان خوب است و این مفهوم انتزاعی می بایست بیش از پیش بسط یافته و تعابیر آن تا حد مناسبی مشخص گردد لذا در وضعیت امروز این صنعت که می توان گفت از هر روح فرهنگ و هنر و در نتیجه آن آرامش به دور است ما در تلاشیم تا با بازتعریف نمودن مفاهیم ساختمان خوب بهره وری و آرامش را یه شهروندان و بهره برداران هدیه نماییم.


گالری