به گزارش روابط عمومی سازمان، از سلسله نشست های تخصصی معماری  با موضوع " تجربه هایی تلخ از برج های بلند – نگاهی به تاثیر نماهای کامپوزیتی از گرنفل در لندن تا ایران" توسط کمیسیون تخصصی معماری سازمان در تاریخ دوشنبه 14 اسفند در محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان برگزار گردید.

در ابتدای این نشست مهندس محمد زاده رئیس کمیسیون تخصصی معماری با تاکید بر اهمیت برگزاری این سلسله نشست ها در پیشبرد اهداف سازمان ابراز داشت : ارتباط بین مهندسین و اشتراک گذاری نظرات آنها قطعا می تواند به بهبود و پیشرفت مهندسین و دانش آن ها منجر گردد لذا کمیسیون تخصصی معماری تا به امروز و در این راستا توانسته است سلسله نشست های متنوع و مفیدی را برگزار نماید که برنامه حاضر نیز یکی از این نشست هاست.

ایشان در ادامه با تشریح اهمیت این نشست عنوان داشت : آتش همواره موضوعی محوری و همچنین محبوب برای بشر بوده است که گاه عنصری مقدس و گاه عامل پیشرفت و توسعه صنعت نامیده میشود و گاه میتواند دست آورد های بشر را به ناگاهطعمه خویش ساخته و اسیر و مقهور قدرت خود سازد لذا می بایست در طراحی و اجرای ساختمانها بیش از پیش به این نکته اساسی دقت نظر داشت و تمهیدات لازم را برای مهار آن اندیشید.

در ادامه این نشست مهندس وثیق نیا نایب رئیس اول سازمان با تاکید بر برگزاری نشست های تخصصی گفت : کمیسیون تخصصی معماری یکی از بهترین و فعالترین کمیسیون های تخصصی سازمان در طول سالهای گذشته بوده است که همواره با برگزاری نشست های تخصصی سعی در بهبود وضعیت و دانش مهندسین داشته اند و تا حد مناسبی توانسته اند به دانش افزایی مهندسین و انطباق آنها با دانش روز ساختمان علی الخصوص معماری و مباحث پایه ای و تخصصی آن مبادرت نمایند .
عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت مباحث مقررات ملی ساختمان ابراز داشت : مباحث مقررات ملی ساختمان هریک به تنهایی و همچنین در مجموع و در کنار هم میتوانند باعث بهبود و تغییر ساختاری در صنعت ساختمان گردند و از وظایف اصلی نظامات مهندسی ساختمان بهبود اجرای مقررات ملی ساختمان و بهره برداری هرچه بیشتر از این مباحث می باشد که این سازمان تا به امروز به لطف همکاری مهندسین و همچنین دقت نظر مسئولین از منظر رعایت مقررات ملی ساختمان به عنوان شاخص و سرآمد در کشور شناخته می شود .

در ادامه این نشست تخصصی دکتر حسین مدی به ایراد سخنرانی و ارائه مباحث تخصصی پرداخته که از استقبال قابل توجهی نیز برخوردار گردید.


گالری