به گزارش روابط عمومی سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آخرین بخشنامه و نشریات فنی صادره خود را منتشر کرد.لازم به ذکر است،متن ضابطه صادره در وب به سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف موضوع بخشنامه شماره ضابطه و بخشنامه تاریخ تصویب
1 تفسیر بهسازی لرزه ای ارزیابی آسیب پذیری مقاوم سازی ساختمان 96/1753530 1396/12/01
2 بهینه سازی انرژی محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف انرژی 96/1746710 1396/11/30