تخفیفات شامل موارد زیر می باشد:

پوشاک 15 تا 20 درصد

مانتو 15 درصد

تی شرت و شومیز 20 درصد

شایان ذکر است که این تفاهم نامه تا تاریخ 29/12/97 دارای اعتبار می باشد