استفاده از پکیج 12 جلسه ای دستگاه آلتراتن به اعضای سازمان با 15 درصد تخفیف
لازم به ذکر است این تفاهم نامه تا 96/3/31 دارای اعتبار میباشد