نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با اعضاء کمیته و کمیسیون ورزشی سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این نشست با حضور اعضای تیمهای ورزشی سازمان صورت پذیرفت، جلوخانی رئیس سازمان با تاکید بر اهمیت تداوم حضور سازمان در عرصه های فرهنگی – اجتماعی و ورزشی ، ابراز نمود: سال گذشته از نظر فعالیتهای ورزشی و فرهنگی شاهد جهش و پیشرفت مناسبی از سوی اعضاء سازمان بودیم و با کمک اعضای سازمان تصمیم داریم تا در سال جاری باشگاه فرهنگی ورزشی نظام مهندسی قزوین را راه اندازی کنیم.
جلوخانی ضمن برشمردن افتخارات سازمان در زمینه های ورزشی افزود: از مطالباتی که در این سالها همواره از سوی اعضاء مطرح شده است موضوع تمرکز و تقویت فعالیتهای ورزشی و فرهنگی برای اعضاء و خانوادهایشان بوده که این خواسته به حق، امسال با تصمیمات هیأت مدیره محقق خواهد شد.
رئیس سازمان با یادآوری درخواست همفکری از سوی اعضای کمیته های ورزشی برای تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی گفت: بدون شک ورزشکارانی که از نزدیک درگیر فعالیتهای ورزش قهرمانی و همگانی هستند بسیار بیشتر می توانند از نظر فکری و حتی اجرایی در تأسیس و آغاز به کار با قدرت باشگاه نظام مهندسی کمک حال ما باشند.
جلوخانی با اشاره به حضور فعال بانوان ورزشکار عضو سازمان عنوان کرد: خوشبختانه بانوان عضو سازمان بسیار در زمینه ورزشی فعال بوده اند و ما قصد داریم از طریق توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی ورزشی بانوان، روحیه نشاط و شادابی را به درون خانواده ها و جمع فرزندان و همسران مهندسین تزریق کنیم.
المپیاد ورزشی راه حل تحقق وحدت میان تمام مهندسین
رئیس سازمان با تشریح برنامه های سازمان در راستای برگزاری المپیاد ورزشی مهندسان در سطح کشور گفت: تا به امروز با هماهنگی سایر سازمانهای نظام مهندسی کشور برنامه ریزی های مناسبی در جهت برگزاری امپیاد ورزشی مهندسین صورت پذیرفته است که این امر در صورت تحقق می تواند تاثیر خاصی در ایجاد وحدت و قرابتهای میان مهندسین و سازمانهای تابعه در سایر استانها را به دنبال داشته باشد.
در ادامه این نشست گزارش فعالیتهای کمیسیون ورزشی سازمان در سال 97 قرائت شد که شامل مسابقات در رشته های تنیس خاکی، والیبال، فوتسال، شنا،  دارت و طناب کشی برای بانوان و شطرنج بوده که در رشته شنا به قهرمانی تیم نظام مهندسی منجر شد و رشته دارت بانوان و والیبال هم تیم سازمان حائز مقام شد.
همچنین از دیگر فعالیتهای مهم هماییش پیاده روی خانوادگی بود که با شکوه خاصی برگزار شد و همینطور تیم کوهنوردی سازمان با حضور خانمها و آقایان کوه نورد ، صعوهای موفقی انجام دادند.

 


گالری