به گزارش روابط عمومی سازمان، ابلاغیه رئیس محترم شورای مرکزی در خصوص بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر اعلام می گردد:

 


گالری