به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مکاتبات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان قزوین با دستگاه های ذیربط در خصوص مواد 33،34 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به شرح زیر اعلام می گردد:

 


 


گالری