به گزارش روابط عمومی، معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد همایشی با موضوع " اسکان موقت پس از وقوع زلزله" را در تاریخ 24 اردیبهشت 1397 از ساعت 8:00 الی 13:00 در محل سالن استاد حامی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار نماید.
 از علاقه مندان دعوت میگردد که در زمان مقرر در این همایش شرکت فرمایند.
محورهای همایش :
1-    ارائه سخنرانی های کلیدی پیرامون موضوع اسکان موقت پس از وقوع سوانح با تاکید بر زلزله
2-    پانل بحث و گفتگو پیرامون ضرورتها و راهکارهای اجرایی تامین اسکان موقت در هنگام وقوع سوانح
3-    بازدید از نمایشگاه آثار منتخب فراخوان طرهای اسکان موقت
4-    معرفی طرحهای منتخب