به گزارش روابط عمومی سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آخرین بخشنامه و نشریات فنی صادره خود را منتشر کرد.لازم به ذکر است،متن ضابطه صادره در وب به سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/tec.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف موضوع بخشنامه شماره ضابطه و بخشنامه تاریخ تصویب
1

دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه های بادی

97/47094 97/02/08
2

اصلاحات فهرست های بهای پایه ابلاغی سال 97

به شرح ذیل  

لازم به ذکر است پیرو ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه سال 1397، برخی اصلاحات ویرایشی در فهرست بهای رشته های تاسیسات برقی (صفحه های 28 و 250)، راه، راه آهن و باند فرودگاه (صفحه 8)، راهداری (صفحه122)، سدسازی(صفحه های 7 و 13) و آبیاری و زهکشی (صفحه 7) انجام و بر روی نسخه های ارایه شده در سامانه نظام فنی و اجرایی کشور قابل دسترسی و بهره برداری می باشد.