انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه مهر پارسی قزوین (ارائه محصولات کیف و  چمدان گابل قزوین)
مدت تفاهم نامه:از تاریخ ۹۷/۲/۲۰به مدت دو ماه
تعهدات:
۲۰% تخفیف ویژه اعضاء سازمان با ارائه کارت عضویت
مدیریت:آقای ابریشمی
آدرس:فردوسی شمالی، نرسیده به بیمارستان دهخدا، جنب داروخانه شیرودی
تلفن: ۳۳۳۴۲۲۰۱