با توجه به اینکه به استناد مفاد 30 و 32 از فصل چهارم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و نظارت کلیه ساختمانها می بایست از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام پذیرد، با هماهنگی و دستور دادستان محترم محمدیه و رئیس محترم حوزه قضایی آبگرم، از ادامه فعالیت اجرایی پروژه های موسوم به مجتمع تجاری مروارید محمدیه و بازار آهن آبگرم که بدون طی کردن روال قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال انجام بود، جلوگیری بعمل آمد.

لازم به ذکر است مهندسین محترم و صاحبان مشاغل مهندسی می بایست کلیه فعالیتهای حرفه ای خود را با هماهنگی و از طریق نظام مهندسی انجام دهند.

جهت مشاهده مکاتبات کلیک فرمائید