اولین نشست از سلسه نشسته های کمیته بهداشت ، ایمنی و محیط زیست(HSE) با مسئولین استانی در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی، محمدبیگی به عنوان عضو این کمیته درابتدای نشست با مسئولین استانی گفت : موضوعات کمیته HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کار) هم به بخش صنعت مربوط است و هم به بخش ساختمان و الآن تمام صنایع موظف هستند از شرکتهای مشاور در این حوزه گواهینامه بگیرند و البته این اجبار در ایمنی ساختمان هم وجود دارد و باید گواهی ایمنی کار برای کارگاه ها لحاظ شود.
میرمعزی به عنوان عضو با سابقه در این کمیته در ادامه جلسه ضمن بیان سوابق فعالیتهای انجام شده در زمینه افزایش ایمنی در کارگاههای ساختمانی گفت : در زمینه برق، ساختمان، آتش نشانی ، ماشین آلات و در زمینه ساختمان مسیر طولانی و بکری وجود دارد که باید آن را طی کنیم و نه تنها پروژه های بزرگ بلکه در پروژه های متوسط و کوچک هم باید ایمنی کار و بهداشت رعایت شود تا بتوانیم به وظایف حرفه ای و اجتماعی خود به درستی عمل کنیم و حتی می توانیم در  کمیته های کنترل نقشه و کنترل نظارت هم بیشتر روی این موضوعات کار کنیم.
نجفی تباربه عنوان عضو کمیته بازرسی کار ضمن ارائه گزارش از روند بازرسی های انجام شده، عنوان داشت : در بخش صنعت ساختمان قزوین جزء استانهای شاخصی است که آمار حوادث ساختمانی آن کاهش چشمگیری داشته است و البته با شناختی که از سازمان نظام مهندسی داریم امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای سازمان برای افزایش ضریب ایمنی کار در صنعت ساختمان استفاده کنیم.

تلاش در تحقق اهداف کمیته HSE ضرورت امروز مهندسین است

جلوخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با اشاره به اهمیت مبحث ایمنی علی الخصوص در صنعت ساختمان ابراز داشت  : تقریباً تمامی حوادث اتفاق افتاده در کارگاههای ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی است و مهندسین ناظر بیشترین مسئولیت و پاسخگویی را در این موارد بر عهده دارند و هر چقدر که سازمان نظام مهندسی و مجموعه ناظرین برای محقق شدن مباحث ایمنی بیشتر تلاش کنند هم به نفع مردم و هم به نفع خودشان است.

فرخ زاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در پایان نشست با برشمردن ضرورت همفکری ها و هم اندیشی ها در گسترش و بسط نظریات و تبدیل ایده ها به واقعیات گفت : با توجه به توانمندیهای زیادی که درسازمان سراغ داریم خواهیم توانست با کمک هم به پیشبرد مباحث مقررات ملی ساختمان در این زمینه نائل شویم و حتی زمینه کار در زمینه هایی غیر از صنعت ساختمان وجود دارد که سازمان نظام مهندسی با وجود کمیته های تخصصی و مهندسین توانمند در رشته های مختلف می تواند به صنایع استان قزوین هم در این زمینه مشاوره های خوبی بدهد و در صورتی که شرکتهای حقوقی بتوانند برای فعالیت در زمینه افزایش ایمنی و بهداشت کار و حفظ محیط زیست وارد عمل بشوند، شاهد گسترش فعالیتها در این حوزه بسیار مهم خواهیم بود.