تمدید تفاهم نامه با بوتیک شاهکار(پوشاک بانوان)
مدت تفاهم نامه:تا 98/2/25
تعهدات:
✅تخفیف ۱۵%کلیه اجناس با ارائه کارت عضویت
با مدیریت:آقای بهنام فر
آدرس:فردوسی شمالی،نبش کوچه صدف