مدت تفاهم نامه:تا۱۳۹۷/۰۸/۲۵
تعهدات:
تخفیف ۵%به کلیه اعضای سازمان جهت خرید محصولات (حضوری، تلفنی و اینترنتی)
فروش شرایطی مودم به اقساط سه ماهه با پیش پرداخت ۵۰%، بدون تغییر قیمت
با مدیریت: آقای سید مهدی علی اکبری
آدرس:چهارراه بنیاد،ابتدای خیابان حیدری،جنب درمانگاه امام سجاد،مرکز ارتباطات قزوین
تلفن: ۳۳۳۴۱۰۱۰