پیشنهاد نظام مهندسی قزوین برای افزایش 25 درصدی قیمتها بعد از سه سال عدم افزایش

به گزارش روابط عمومی سازمان نظر بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز این است که نرخ کنونی خدمات مهندسی اجحاف به مالک و مهندس است، زیرا به دلیل غیر واقعی بودن قیمتها منافع مهندسین و به طبع آن منافع بهره برداران ساختمانها تأمین نمی شود و اصلاح نرخ خدمات مهندسی منجر به افزایش کیفیت ساخت و ساز و دفاع از حقوق جامعه مهندسی خواهد شد.

از سال 95 نرخ خدمات مهندسی برای ساختمان و مسکن در استان قزوین ثابت بوده در حالی که در کل کشور شاهد افزایش سالیانه برای این مبلغ بوده ایم؛ به همین دلیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پی اعمال ابلاغیه های شورای مرکزی در این زمینه می باشد.

طبق مصوبه مورخ 97/6/4 هیأت مدیره سازمان قزوین مبنی بر افزایش 25 درصدی تعرفه خدمات مهندسی، نامه شماره 97/6/10762  بتاریخ 97/6/6 به مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین ارسال گردید تا بعد از بررسی در هیأت چهار نفره استان، موضوع اجرایی گردد.

 

برای مشاهده متن نامه اینجا کلیک کنید.


گالری