به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، نتایج اولیه آرای هفتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اعلام میگردد.

جهت مشاهده کلیک نمائید.


گالری