اهتمام هیأت مدیره جدید به امور صنفی و رضایت مردم

به گزارش روابط عمومی سازمان، علی فرخ زاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، در روز انتخابات هیأت مدیره از حوزه رأی گیری و روند کار بازدید و بعد از رأی دادن در مصاحبه با خبرنگار ما گفت : در انتخابات این دوره وزارت راه و شهرسازی شرطی را قرار داد، مبنی بر اینکه کاندیداها حتماً باید پایه یک و دو سال از فعالیت آنها در این پایه گذشته باشد، که به نظر اینجانب باعث افزایش کیفیت فعالیتهای سازمان خواهد شد و از همین فرصت استفاده می کنم و از هیأت مدیره جدید درخواست دارم در برنامه ریزی فعالیتهای خود، هم امور صنفی و منفعت مهندسین و هم بهره برداران و مردم را در نظر بگیرند و البته در دورانی که با رکود نسبی ساخت و ساز روبرو هستیم، نحوه مدیریت دوستان ما در سازمان نظام مهندسی تأثیر زیادی در رونق صنعت ساختمان و افزایش کیفیت ساخت خواهد داشت.

فرخ زاد در پاسخ به سوالی در مورد آینده سازمان نظام مهندسی گفت : به آینده هم بسیار خوش بین هستم، چون قانون مجلس دلیل وجود فعالیتهای نظام مهندسی است و همکاری و همفکری بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی می تواند اجرا و پیش برد این قانون را تسریع کند، و در این بین اگر هیأت مدیره بتواند ضمن برقراری عدالت در بین مهندسین به مصالح عمومی کشور و افزایش رضایت مردم هم توجه کند یک معادله برد برد رقم خواهد خورد.


گالری