راه اندازی دفتر استاندارد سازی مصالح و فرآورده های ساختمانی

در این نشست که در محل سازمان و با حضور نایب رئیس اول سازمان و معاونین و کارشناسان اداره کل استاندارد استان قزوین برگزار شد، جلوخانی رییس سازمان ضمن اشاره به زمینه های فراوان همکاری فی مابین گفت : سازمان نظام مهندسی قزوین با دارا بودن نزدیک به 3000 هزار عضو مهندس در رشته های تأسیسات برق و مکانیک می تواند به بالا بردن استاندارد صنایع و واحدهای تولیدی استان کمک  زیادی کند که یکی از عمده ترین وظایف اداره استاندارد هم همین است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت عظیم استان قزوین دیگر نیازی به استفاده از شرکتهای بیرون از استان نباشد.

جلوخانی با اشاره به سابقه تلاشهای نظام مهندسی در زمینه استاندارد سازی مصالح گفت: یکی از مؤلفه های بسیار مهم در کیفیت ساختمان، استفاده از مصالح استاندارد است که در این زمینه آئین نامه های نظام مهندسی ساختمان راهنمایی لازم به سازندگان و فعالان این بخش داده و ما در نظام مهندسی قزوین سعی کرده ایم با فعالسازی و  نظارت دائم بر کار آزمایشگاهها کنترل استاندارد مصالح ساختمانی و همچنین تولیدکنندگان این اقلام، به افزایش عمر مفید ساختمانها و بالا بردن استاندارد زندگی مردم کمک کنیم.

در این دیدار صارمی مدیر کل استاندارد قزوین، در سخنانی به سابقه همکاری بین نظام مهندسی و اداره استاندارد اشاره کرد و گفت : تأسیس دفتر استاندارسازی مصالح و فرآورده های ساختمانی گامی بسیار مهم در زمینه دستیابی به کیفیت ساخت بالاتر خواهد بود و ما امید زیادی داریم با همکاری سازمان نظام مهندسی شاهد افزایش بیش از پیش کیفیت ساختمانها در استان قزوین باشیم، التبه همکاری در زمینه آموزش مجریان و ناظرین آسانسور هم از مواردی است که جای کار دارد و آمادگی داریم در این زمینه خدمات لازم را ارائه کنیم.

در این دیدار وثیق نیا نایب رئیس اول سازمان ضمن اشاره به آغاز فعالیتهای سازمان نظام مهندسی از سال 1376، گفت : ماده 4 این قانون الزام کرده که تمام فعالین حوزه ساختمان باید دارای پروانه کار باشند و صلاحیت حرفه ای آنها محرز شده باشد و وزارت راه و شهرسازی هم با هماهمگی اداره استاندارد باید نظارت بر تولید مصالح ساختمانی را بر عهده گیرد، که این ظرفیت قانون تا امروز به درستی اجرا نشده که می توان از پیشنهادات ارائه شده توسط نظام مهندسی به عنوان یک مشاور متخصص در این زمینه استفاده کرد.

 


گالری