لزوم عملیاتی شدن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

جلوخانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در مصاحبه با روابط عمومی سازمان، یکی از مهمترین درخواستهای مردم و بهره برداران از ساختمانها را پاسخگو بودن عوامل سازنده دانست و گفت : شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یا دفترچه اطلاعات ساختمان مطابق با ماده 19 مبحث دوم قانون مقررات ملی ساختمان به عنوان یک سند لازم الاجرا است که فواید زیادی دارد، از جمله آشنایی بهره برداران با مصالح بکار رفته در قسمتهای مختلف ساختمان، حفظ حقوق خریدار ساختمان، ارائه گزارش دقیق از وضعیت ساختمان به مراجع صدور پروانه، کوتاه کردن دست سازندگان فاقد صلاحیت حرفه ای در ساخت و سازها، ارتقاء و بهبود وضعیت اقتصادی و تولید ثروت ملی، ارتقا و بروز رسانی تکنولوژی ساخت و ساز ساختمانها با توجه به شرایط اقلیمی و فواید بسیار زیاد دیگری که برای آن می توان ذکر کرد و به همین دلیل ما تأکید زیادی داریم که این شناسنامه با دقت زیاد تکمیل شود.

وی ساماندهی استادکاران ساختمانی را حلقه مفقوده رضایت مردم از کیفیت ساخت دانست و گفت : اگر مردم بتوانند با کسی که هر قسمت از ساختمان را اجرا کرده تماس داشته باشند، آن وقت شاهد کاهش چشمگیر مشکلات در زمان بهره برداری از بناها هستیم و برای این کار باید استادکاران دارای کارت مهارت باشند و از همان مراحل شروع کار، مشخصات آنها در پیش نویس دفترچه ثبت شود و در تمامی مراحل پیشرفت کار اطلاعات لازم با دقت زیاد گردآوری شوند و امیدواریم به زودی شناسنامه فنی و ملکی برای تمام ساختمانهای استان قزوین چه آنهایی که دارای مجری و چه ساختمانهایی که فاقد مجری هستند تکمیل شود و از مجریان عزیز درخواست داریم در ثبت اطلاعات نهایت دقت را داشته باشند چون این کار در بالا بردن سطح فعالیت حرفه ای خودشان و رضایت بهره برداران نقش زیادی دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی از همکاری مشترک با سازمان فنی وحرفه ای، شورای فنی استان و سازمان تأمین اجتماعی برای ساماندهی استادکاران ساختمانی خبر داد و افزود: استادکاران دارای کارت مهارت درجه 3، 2 و 1 خواهند شد تا برای ساختمانهای دارای درجه بندی به تناسب از آنها استفاده شود و به استاد کارانی که فاقد کارت مهارت باشند یک فرجه زمانی مهلت داده خواهد شد تا اقدام به آموزش دیدن و دریافت کارت مهارت کنند، البته این کار در درجه اول به نفع خود آنها است زیرا با این ساماندهی دیگر کسی از بیرون استان نمی تواند در پروژه ها مشغول به کار شود و این کمکی است به انجمن صنفی کارگران برای افزایش بکار گیری افراد بومی استان قزوین.

جلوخانی در پایان ضمن آرزوی موفیت برای همه عوامل دخیل در صنعت ساختمان گفت: این دفترچه که با عنوان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قانون از آن نام برده شده، به صورت تکمیل تر در اختیار مجریان قرار خواهد گرفت تا با ضمایم کاملتری دریافت و توسط سازمان در اختیار مراجع صدور پروانه قرار گیرد، و از همکاران و مهندسین عزیز درخواست داریم با همکاری کامل در این مورد، زمینه بیشتری برای فعالیت مجریانی که بصورت واقعی کار می کنند فراهم سازند و استادکاران هم در انجام وظایف خود اهتمام بیشتری بورزند.


گالری