در راستای برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها که بصورت دوره ای و هر سه سال صورت می پذیرد با توجه به برگزاری انتخابات این دوره در تاریخ 12 مهر سال جاری و انتخاب اعضای هیئت مدیره محترم و تائید آن از سوی هیئت اجرایی و دستگاه نظارت و صدور اعتبارنامه توسط وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین  اعطای آن از سوی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان در تاریخ دوازدهم آبان سال جاری ، اولین جلسه هیئت مدیره محترمبا هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی با دستور کار برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در ساعت 18:30 مورخ سیزدهم آبان در محل سازمان تشکیل و با عنایت به وفاق و همدلی و اتحاد و انسجام اعضای هیئت مدیره و بدون رای گیری ، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

  1. آقای مهندس سید کاظم مجابی         رییس
  2. آقای مهندس عباس وثیق نیا             نایب  رئیس اول
  3. آقای مهندس علی ارباب                   نایب رئیس دوم
  4. آقای مهندس سید پرویز حسینی        دبیر
  5. آقای مهندس یداله کاظمی                خزانه دار

شایان ذکر است  اسامی اعضاء هیأت مدیره که در انتخابات سراسری 97/7/12 توسط اعضاء سازمان انتخاب شدند به این شرح می باشد:

گروه عمران :

در رشته عمران آقایان مهندسین باقر جلوخانی – بنیامین محبی – علی اصغر بهرام آبادی – سید پرویز حسینی

در رشته نقشه برداری آقای مهندس یداله کاظمی

در رشته ترافیک آقای مهندس کامران زندی

گروه معماری شهرسازی :

در رشته شهرسازی آقای مهندس عباس وثیق نیا

در رشته معماری آقایان مهندسین علی ارباب – مسعود بخشی پور

گروه تاسیسات:

در رشته تأسیسات برقی آقای مهندس سید کاظم مجابی

      در رشته تأسیسات مکانیکی آقای مهندس حسن نظری زاده      


گالری