تفاهم نامه با مرکز ماساژ و اسپای کارما

بامدیریت:خانم عطاران

مدت تفاهم نامه:۹۸/۸/۵

تعهدات:

✅استفاده از امکانات مرکز برای اعضای آن سازمان با ۲۰%تخفیف

آدرس:خیابان فلسطین، روبه روی مخابرات قدس، ساختمان مهدی، واحد۱۴

☎️۰۹۱۲۵۸۱۴۲۵۳

۳۳۳۶۴۷۳۱