به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان که علاقه مند به فعالیت در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشند می رساند ثبت نام سومین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی مهندسی آغاز گردیده است. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به سایت دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و روابط بین الملل سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس : WWW.EXPIRCEO.IR مراجعه فرمائید.