همایش آشنایی خانواده ها با سبک زندگی ایرانی واسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، همایش آشنایی با سبک زندگی ایرانی و اسلامی با همکاری بسیج مهندسین و در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.

در آغاز این همایش که با محوریت آشنایی خانواده مهندسین با سبک زندگی ایرانی و اسلامی برگزار شد، مجابی رییس سازمان ضمن خوشامد گویی و تبریک هفته بسیج و میلاد پیامبر اسلام، بر ضرورت اعتقاد به فرهنگ بسیجی و عمل کردن به آن در امور اجرایی تأکید کرد و گفت: ما از سالهای قبل برای آرامش فکری و روحی مهندسین و آشنا شدن خانواده آنان با وظایف خطیر و مسئولیتهای حرفه ای مهندسین، برنامه های متعددی داشته ایم و عقیده داریم یک مهندس اگر از پشتوانه خوبی در خانواده خود برخورار باشد، آنگاه می تواند به طور کامل در اختیار جامعه و خدمت رسانی به کشور خود قرار بگیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی استان، به تلاشهای نظام مهندسی برای ترویج فرهنگی ایرانی و اسلامی در جامعه اشاره کرد و افزود: موضوع این همایش سبک زندگی ایرانی و اسلامی است که باید همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند، همانطورکه نظام مهندسی در زمینه تخصصی خود و در مباحث مربوط به صنعت ساختمان، تلاشهای زیادی برای ترویج و اجرای معماری ایرانی و اسلامی داشته، و البته در این سالها و با کمک دستگاههای فرهنگی و رسانه های استان، فعالیتهای خوبی برای آموزشهای متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی به انجام رسانده ایم.

در ادامه این همایش مباحث مربوط به آشنایی خانواده ها با فرهنگ ایرانی و اسلامی توسط کارشناس مربوطه مطرح و مورد توجه و استفاده مهندسین و خانواده های شرکت کننده در همایش واقع شد.

 


گالری