نشست مشترک معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

در ابتدای نشست مهندس مجابی رئیس سازمان با اشاره به نقش معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت : هدف عالیه و متعالی سازمان همواره ارتقا و بهبود کیفیت ساخت و بهره برداری از ساختمان توسط بهره‌برداران بوده است و در این مسیر در طول بیش از یک دهه گذشته تلاشهای فراوانی صورت پذیرفته است و تحقق این موضوع بی شک مرهون مدیریت شخص مهندس فرخزاد در طول ریاست ایشان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین است که ما نیز در این هیات مدیره امید داریم تا روزهای طلایی این سازمان را دوباره احیاء نمائیم.
رئیس سازمان با اشاره به حضور مهندسین در امور مربوط به سازمان ابراز داشت : حمایت اعضای سازمان در انتخابات اخیر و رای مهندسین به ائتلاف بزرگ مهندسین این نکته را گوشزد نمود که ائتلاف بزرگ مهندسین نه متعلق به یک فرد یا گروه بلکه به تمامی مهندسین تعلق دارد و بی شک با حضور بیش از پیش مهندسین میتوانیم بسیاری از برنامه ها را محقق نمائیم. ایشان در ادامه بازنگری در واحدهای سازمان را یکی از برنامه های پیش روی سازمان برشمرد و افزود : یکی از مهمترین برنامه های سازمان حضور یک به یک اعضای هیات مدیره در امور جاری سازمان است و در راستای ارتقای بازدهی و راندمان سازمان از نزدیک مورد ارزیابی هیات مدیره قرار خواهد داشت .
سیدکاظم مجابی رئیس سازمان در ادامه با بیان تاکید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری بر اثر بخشی مشهود ارائه خدمات مهندسی به مردم از ایجاد کارگروهی در هیات مدیره در راستای بازنگری در فرم های تعهد نظارت خبر داد و گفت : نقش سازمان ارائه خدمات صحیح و ملموس به مردم در راستای بهبود و ارتقای کیفیت ساخت و زندگی است و به این جهت می بایست در نحوه ارائه خدمات بازنگری نموده تا بتوانیم منطبق با زمان رضایتمندی مردم را جلب نمائیم .
در ادامه نشست مهندس فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین سازمان نظام مهندسی را یکی از افتخارات استان برشمرد و گفت : در طول سالیان گذشته همواره این سازمان با ارتباط تنگاتنگ با مردم و حلقه مدیریت استان به عنوان واسطه ای تخصصی توانسته به خوبی ایفای مسئولیت نموده و مهندسین این مجموعه همواره به رسالت حقیقی خود تحت هر شرایطی پرداخته اند .
ایشان در ادامه هیات مدیره منتخب سازمان را به اجرای دقیق قانون و همچنین بازنگری در ارائه خدمات و بروز نمودن خدمات تشویق نموده و افزود : هر سازمان برای رشد و تعالی نیازمند بروز بودن و بازنگری در عملکرد خود دارد زیرا بروز نبودن میتواند در مرور زمان منتج به رکود در ارائه خدمات و نارضایتی مهندسین و مردم گردد .
ایشان در پایان بستر سازی در راستای حضور فعال یک به یک مهندسین را خواستار شده و افزود : نمیتوان سازمانی با چندین هزار نفر را به سوی موفقیت هدایت نمود اما از حضور اعضای آن محروم بود لذا برای پیشرفت سازمان میبایست بستر سازی در جهت حضور هرچه بیشتر اعضا را ایجاد نمائیم.

 


گالری