همراهی مجموعه قضایی با سازمان نظام مهندسی موجب تقویت جایگاه حقوقی مهندسین و همچنین استفاده مناسب از ظرفیت های قانونی موجود می گردد

نشست مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با دادستان محترم عمومی و انقلاب قزوین برگزار گردید . در این نشست مهندس سید کاظم مجابی رئیس سازمان با اشاره به لزوم همراهی دستگاه قضایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان داشت : هدف از تاسیس سازمان های نظام مهندسی ساختمان و فعالیت این سازمان ها ارائه خدمات در راستای بهبود کیفی سازی در این صنعت می باشد و هرچند در این راستا توانسته ایم به توفیقات مناسبی در طی این چند سال دست یابیم اما ظرفیت های قانونی بیشتری نیز وجود  دارد که با دقت نظر و همراهی با دستگاه قضایی میتوانیم از آنها بهره ببریم.
نظارت برای بهره بردار با حفظ منافع سازندگان
مجابی رئیس سازمان در ادامه با تبیین نقش نظارتی مهندسین ابراز داشت : مطابق قانون نظام مهندسی وظیفه سازمان نظارت برای بهره بردار با حفظ منافع سازندگان تعریف شده است اما متاسفانه دیدگاهی سعی در معرفی جایگاه نظارتی مهندسین و سازمان به عنوان ناظر سازنده داشت که این مفهوم از تعریف قانون فاصله ای روشن دارد . ایشان در ادامه در خصوص آسیبهای عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت مجریان ذی صلاح تا پایان عملیات ساخت گفت: مطابق وضعیت فعلی و نحوه بهره بردن از مجریان ذی صلاح در ساختمانها عملا سه ناظر از چهار ناظر ساختمان قطع ارتباط با مجری قانونی پروژه بوده و در نتیجه میتواند این موضوع به پاشنه آشیل ساختمان مبدل گردد.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان میتواند تحول در کیفی سازی صنعت ساختمان را ایجاد نماید
مجابی با برشمردن اهداف شناسنامه فنی ملکی ساختمان بیان داشت : هدف از تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان حفظ منافع هر سه جانب صنعت ساختمان یعنی مهندسین ، سازندگان و بهره برداران است و در صورت اجرای کامل و بهره بردن از ظرفیت واقعی مجریان ذی صلاح میتواند مبنای مناسبی در جهت ارزش گذاری ساختمان باشد و در کمال تاسف امروز به دلایلی که ذکر گردید نظام ارزش گذاری ساختمان بیشتر بر مبنای ظواهر ساختمان است تا مباحث اصولی ساختمان .
شعبه مختص مهندسین میتواند شئون مهندسین را حفظ نماید
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با تاکید بر حفظ شان و جایگاه مهندسین مسوول از راه اندازی شعبه قضایی مختص مهندسین استقبال نموده و گفت : در صورت طرح مباحث مرتبط با مهندسین در شعبه قضایی مخصوص و با نگاهی تخصصی به طور قطع شاهد حفظ شان مهندسین در مباحث قضایی خواهیم بود و مشکلات فعلی مهندسین در این خصوص به طور قطع از میان خواهد رفت .
تفاهم نامه های نظام مهندسی ، فصل جدید در ارائه خدمات فنی و مهندسی
مهندس حسن نظری زاده عضو هیات مدیره در ادامه این نشست با اشاره به مساله تفاهم نامه های سازمان گفت : بحث تفاهم نامه های سازمان با ارگانها و ادارات دولتی موجب برون سپاری و همچنین تخصصی گردیدن امور مرتبط با این صنعت شد که منجر به اشتغال و رضایتمندی جامعه بزرگ مهندسین و همچنین بهبود و ارتقای کیفیت ساخت با حفظ حقوق سازندگان و بهره برداران گردید که متاسفانه در حال حاضر این ظرفیت به دلیل برخی برداشت های قضایی دچار انفعال گردیده است که از دستگاه قضایی انتظارمی رود در این موضوع با دقت نظر بهتری ورود پیدا نماید.
حفظ حقوق مهندسین بومی توسط دستگاه قضایی
مهندس بهرام عضو هیات مدیره در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت مهندسین استان بیان داشت : ظرفیت امروز مهندسین ظرفیتی غیر قابل انکار است که ایجاد آن حاصل بیش از دو دهه ممارست و کوشش در فضایی با نام نظام مهندسی ساختمان است که امروز با نادیده گرفتن این ظرفیت متاسفانه پروژه های استان برون سپاری گردیده و در ادامه کوهی از مطالبات برای مهندسین بومی که این پروژه ها را به سرانجام رسانده اند باقی میگذارند که برای حل این معضل نیاز به عزمی جدی در سطح استان هستیم.

همراهی با مجموعه نظام مهندسی همراه مایه مباهات است
قاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه نشست با هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ، همراهی با مجموعه نظام مهندسی را مایه مباهات دانسته و آموزش به مهندسین در جهت پیشگیری از وقوع جرایم را از ضرورت های امروز این جامعه دانست و افزود : ندانستن قانون توجیح برای عمل ننمودن به قانون نیست و لذا در جهت پیشگیری از وقوع جرایم غیر عمد در صنعت ساختمان لازم است در زمینه آموزش به مهندسین نظام مهندسی و دستگاه قضایی قدم برداشته و سعی نمائیم در این مرحله شئونات مهندسین را رعایت نمائیم.

 


گالری