به گزارش روابط عمومی سازمان ، پیرو دستور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در خصوص پیگیری اجرایی شدن مصوبات کمیته چهار نفره پیرامون رعایت مقررات مربوط به درز انقطاع ، مکاتبات جهت استحضار و بهره برداری مهندسین در این خصوص به شرح ذیل اعلام میگردد.


گالری