پنجمین نکوداشت " آئین یلدایی" سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری کمیسیون فرهنگ و هنر سازمان برگزار گردید

پنجمین نکوداشت " آئین یلدایی" سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با همکاری کمیسیون فرهنگ و هنر سازمان برگزار گردید

توسعه فرهنگ اجتماعی یکی از رسالت های اجتماعی سازمان است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با تاکید بر رسالت اجتماعی سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی ابراز داشت : نگاه صرفا تخصصی به سازمان های نظام مهندسی منصفانه و مبتنی بر واقعیت نبوده و سازمان های نظام مهندسی به دلیل تعداد بالای اعضا و همچنین طیف مخاطبین زیاد بی شک میتواند تاثیر خاص و انکار ناپذیری در توسعه فرهنگ اجتماعی داشته باشد و بر همین مبنا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همواره در امور فرهنگی و اجتماعی و در پاسداشت آئین و سنن ملی و مذهبی پیش قدم بوده است .

مهندس سید کاظم مجابی در ادامه با اشاره به آئین باستانی "شب یلدا" گفت : توسعه ابزارهای ارتباطی امروز نه تنها موجب تقرب دلها و درک بیشتر انسانها از یکدیگر نگردیده است  که منجر به دوری بیش از پیش و عدم درک از همدیگر شده است و بر همین مبنا و در جهت بازنگری در روند ارتباطی خود می بایست فرصت هایی نظیر یلدا را غنیمت دانست.

در ادامه نکوداشت "آئین یلدایی" دکتر عابدی ها به تشریح سبقه تاریخی یلدا پرداخت و گفت : واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای ولادت و تولد است و منظور از تولد در اینجا  ولادت خورشید (مهر/میترا) است. ایشان در ادامه افزود : یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جَدی و آخر قوس باشد و آن درازترین شب هاست در تمام سال و در آن شب و یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدی تحویل می کند و گفته می شود  آن شب به غایت شوم و نامبارک است  و بعضی گفته اند شب یلدا یازدهم جدی است.

در ادامه برنامه استاد نداف به قرات قرآن کریم پرداخته و در پایان گروه موسیقی به هنرنمایی پرداخت.


گالری