دوره  آموزشی اجرای آسانسور و پله برقی در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

محورها:
1-آسانسورهای بدون گیربکس ( PMSM) و بدون موتورخانه (MRL)
2-محاسبه تقریبی ظرفیت، تعداد و سرعت آسانسورها و پله های برقی
3-نحوه تست و آزمایشات آسانسورها و پله های برقی
4- بیان نکات مهم استاندارد

در پایان دوره گواهینامه فنی معتبر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک  کنید


گالری