تقویت آموزش ، نیاز مشترک هر دو مجموعه

مهندس سید کاظم مجابی رییس سازمان در ابتدای نشست با اشاره به فصول مشترک عملکردی دو مجموعه و همچنین  همکاری طولانی و مستمر اداره کل بنیاد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت : یکی از مهمترین وظایفی که هر دو سازمان با برنامه ریزی بر روی آن تمرکز دارند مبحث آموزش است و امروز با توجه به تغییر فلسفه ساخت و ساز در محدوده بافت های روستایی و تمایل به ساختمانهای چند طبقه در این بافت ضرورت نظارت دقیق تر بیش از پیش نمود پیدا نموده است و بر همین اساس نیز  تفاهم نامه هایی در حوزه آموزشی داشتیم که خوشبختانه رضایتمندی نسبی هم ایجاد نموده است لذا انتظار داریم در این بخش همکاری موثرتری  را با مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین داشته باشیم.
ایشان در ادامه با اشاره به اهمیت مبحث ایمنی در ساختمان و ضرورت ارتقای آموزش در این خصوص ابراز داشت : نگاه دستگاه های نظارتی و اجرایی در صنعت ساختمان می بایست با زمان منطبق گردد لذا با توجه به تغییر وضعیت ساخت در بافت های روستایی می بایست دستگاه های متولی بیش از پیش به مباحث نظارتی و آموزشی ورود پیدا نمایند.  
مهندس عباس وثیق نیا نایب رئیس سازمان در ادامه با اشاره به ظرفیت و توانمندی مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین ماده 4 قانون بیان داشت :  حوزه شمول نظام مهندسی مطابق قانون بر تمام کشور تعیین گردیده است و در تمام گستره سرزمین هرگونه فعالیت مهندسی در زمینه طراحی ، نظارت ، اجرا و ساخت می بایست با نظارت سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد و امروز باید ببینیم تا چه اندازه در اجرای این قانون موفق بوده ایم.
در پایان این نشست مهندس گونجی مدیرکل بنیاد مسکن با بیان ضرورت ارتقای تعامل میان دو مجموعه گفت : تفاهم نامه های میان دو مجموعه میتواند در ارتقای همکاری ها تاثیر مثبتی داشته باشد که در نتیجه این همکاری ها ارتقای عملکرد هر دو مجموعه را میتوان شاهد و ناظر بود که این موضوع از اهداف تشکیل بنیاد و سازمان بوده است .

 


گالری