اولین جلسه شورای هماهنگی توسعه خدمات مهندسی در تاریخ نوزدهم دی ماه با حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی و همچنین نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه مهندس مجابی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هدف از تشکیل این شورا را همراهی و همفکری گسترده تر در جهت توسعه خدمات مهندسی و حل و فصل مشکلات موجود و همچنین ارائه خدمات بهتر به اعضا و مراجعین سازمان دانست و خواستار طرح موضوعات مختلف حوزه مهندسی برای تسریع در خدمات رسانی در دو مجموعه نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی شد.

در ادامه جلسه مهندس اسماعیلی معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی نیز با ابراز خرسندی از تشکیل این شورا بیان داشت: با توجه به همکاری های گسترده دو مجموعه مرتبط با اعضا و همچنین بهره برداران، تشکیل و فعالیت این شورا بتواند در اسرع وقت ضمن طرح موضوعات مشترک نسبت به دستیابی به راه حل های منطقی و همچنین تلاش برای گسترش خدمات رسانی به جامعه مهندسی و مردم کوشا باشد.

همچنین مقرر شد با تشکیل دبیرخانه این شورا موضوعات مختلف در حوزه های فنی، آزمایشگاه، سازندگان ذیصلاح، آموزش مهندسان، نظارت عالیه و سایر مواردی که توسط اداره کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان راهبری میشود، به صورت منظم و هفتگی طرح و نسبت به ایجاد راه کارهای مناسب جهت توسعه امور و همچنین در صورت لزوم اصلاح ساختارهای موجود اقدام شود.


گالری