نشست ساماندهی آموزش کارگران و استادکاران ساختمانی با حضور معاون عمرانی استانداری قزوین، مدیر دفتر فنی استانداری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای استان، معاون آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی و کارشناسان مرتبط برگزار گردید.

آموزش کارگران ، حلقه اطمینان صنعت ساختمان

مهندس فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به اهمیت آموزش در بهبود کیفیت ساخت ابراز داشت : یکی از حلقه های بهبود صنعت ساختمان آموزش کارگران و استادکاران است وهرچند تا امروز در جهت آموزش و ارتقای دانش فنی این قشر اقدامات فراوانی صورت پذیرفته است با این وجود نیازمند به تدوین برنامه های بیشتر در جهت آموزش مدون کارگران و استادکاران نیاز هستیم .

ایشان در ادامه افزود: باید این دوره ها طوری برگزار شود که هزینه های سنگینی را به کارگر تحمیل نشده و بخشی از هزینه ها باید از طریق اعتباراتی که به اداره کل فنی و حرفه ای پرداخت میشود تامین شود همچنین ساعت استاندارد این دوره های اموزشی باید مشخص شده و اولویت و دسته بندی این برنامه مشخص شود.

خانم احمدپور معاون آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی در ادامه نشست با تشریح اهمیت آموزش کارگران گفت :  آموزش کارگران واستادکاران صنعت ساختمان یک ضرورت است و این موضوع بارها در کمیته آموزش نیز مطرح گردیده است و نهایتا با اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با تعامل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این موضوع پیگیری و در نهایت در حال اجرایی شدن است.

در ادامه نشست سید کاظم مجابی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نگاه به آموزش را از جنس سرمایه گذاری قلمداد نمود و گفت : نگاه ما به آموزش به هیچ عنوان هزینه ای نیست  بلکه سرمایه گذاری است و با اینکار عملا در جهت اعتلای صنعت ساختمان حرکت کرده ایم.

ایشان در ادامه در خصوص ضرورت حضور مهندسین مجری ذی صلاح تا پایان مراحل ساخت بیان داشت :  الزام حضور مجریان  ذی صلاح تا پایان نازک کاری میتواند عامل انگیزشی برای شرکت در این دوره ها برای کارگران باشد زیرا  یکی از گزینه های شناسنامه ساختمان که توسط مجری تکمیل میشود استفاده از کارگران ماهر و دارای کد میباشد و از طرفی عامل انگیزشی دیگر بیمه کارگران است که با پررنگ کردن این دو عامل عملا میتوانیم کارگران را به شرکت در این دوره های آموزشی ترغیب نمائیم.


گالری