به اطلاع كلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می رساند كه نوبت اول مجمع عمومی سازمان در روزیکشنبه  مورخ 19/12/97 رأس ساعت  17 محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تشكیل می گردد، لذا از كلیه اعضاء محترم دعوت می شود در مجمع فوق شركت و یا وكالت نامه كتبی خود را به همراه كارت عضویت سازمان به موكل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.

دستور جلسه :

  1. انتخاب و استقرار هیأت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی
  2. گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
  3. بررسی و تصویب ترازنامه سال 97
  4. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 98
  5. تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا برای سال 98
  6. بررسی و تصویب حق الزحمه پیشنهادی برای اعضا هیات مدیره ، بازرسان ، شورای انتظامی و... .
  7. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

 

در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول ، مجمع عمومی نوبت دوم ، در روز پنجشنبه مورخ 23/12/97 رأس ساعت    17 لغایت 19 در سالن تبلیغات اسلامی واقع در چهارراه عمران تشكیل می گردد.

جهت مشاهده نظامنامه کلیک کنید.

جهت مشاهده گزارش مالی کلیک کنید.