کمیسیون ها بازوی اجرایی هیأت مدیره

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین از مشارکت 50 درصدی اعضای سازمان در هفتمین دوره از انتخابات کمیسیون های تخصصی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس مجابی در آیین معارفه و تکریم هفتمین دوره از اعضای کمیسیون های تخصصی در سخنانی اظهار کرد: در این دوره از انتخابات کمیسیون های تخصصی 1500 نفر از اعضای سازمان شرکت کردند که این آمار نشان می دهد مهندسان به مشارکت در عرصه های سرنوشت‌ساز برای مهندسان حایز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در حوزه ساخت‌وساز با رکود مواجه شده‌ایم از همین رو مسووولیتهای مهندسان سنگین تر شده ؛ ابراز کرد: در مواقع بحران، نقش مهندسان اهمیت بیشتری دارد در این گونه مواقع باید  کار را متخصص دنبال کند چراکه توجه به کیفیت نمود بیشتری دارد.

وی با تاکید بر این که کیفیت خدمات مهندسی باید به اثبات برسد و از غیر واقعی بودن خدمات جلوگیری شود؛ افزود:

 مباحث مقررات ملی پاسخگوی خدمات مهندسی نیست، بارها نیز  در کمیسیون های مربو ط به تدوین  مقررات ملی، مشکلات را مطرح کرده  و انتظار بر این است  از استان ها  نیز افردی در آن حضور داشته باشند تا بر اساس شرایط استان ها دراین حوزه تصمیم گیری صورت گیرد.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با بیان اینکه  ارتباط مهندسان با با بهره برداران باید بیشتر شود؛ تصریح کرد: در شرایط فعلی، هزینه های بهره برداران ساختمان ها روبه افزایش است به همین منظور ورود تکنولوژی ها در ساختمان باید جدی تلقی شود و باید جزو  شاخص های ساختمان قرار گیرد چراکه جلوگیری از هدررفت انرژی در کاهش هزینه های بهره برداران بسیار اثر بخش است. 

 مجابی با تاکید بر ضرورت توجه  و استفاده از  شناسنامه فنی – ملکی و طلایی ساختمان  خاطر نشان کرد: متاسفانه این شناسنامه در هیچ جا استفاده نمی شود  این نیز از تعریف نشدن اثر بخشی شناسنامه در قیمت گذاری و عدم تبیین جایگاه آن در صنعت ساختمان نشأت می گیرد.

 وی با بیان این که در بازار تقاتضا، آگاهی شهروندان نسبت به صنعت ساختمان ارتقاء پیدا کند، افزود:  هرچه میزان دانش شهروندان و بهره برداران ساختمان ها  بیشتر شود و مطالبه گری های آن ها در زمینه کیفیت ساختمان افزایش یابد کار و جایگاه مهندسان نیز در جامعه ارتقاء می یابد. .

این مسوول خاطر نشان کرد: در حوزه ساختمان باید هدفمند  ورود کنیم،  در گام اول کیفیت و پس  از آن توسعه  خدمات مهندسی باید در دستور کار قرار گیرد؛ خوشبختانه مسوولان  استانی نیز دغدغه‌های ما را پذیرفته و با ماهمراه هستند که  این روند یک فرصت برا ی دستیابی به اهداف تلقی می شود.

مجابی با بیان این که فضای پیاده سازی تفکر مهندسی در جامعه تقویت شده؛ عنوان کرد:  با توجه به این که حفظ سرمایه ملی در صنعت ساختمان نهفته است،  باید عمر ساختمان افزایش یابد که  نظام مهندسی ساختمان در این باره می تواند نقش مهمی ایفاء کند.

 وی با تاکید بر این که نظام مهندسی ساختمان باید در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان نقش مهمی دارد؛ گفت: با توجه به اینکه  مشارکت جمعی  در تصمیم گیری ها به پیشبرد کارها کمک می کند باید از ظرفیت مهندسان سازمان و اعضای  کمیسیون های تخصصی در همفکری ها برای ارتقاء  کیفیت  ساختمان بهره برد.

 


گالری