اولین هیئت کارشناسی مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان روز جمعه شانزدهم فروردین عازم استان لرستان شدند.

هدف از سفر این هیئت، بازدید از مناطق آسیب دیده و تهیه گزارش‌های کارشناسی برای مساعدت در بازسازی میباشد.


گالری