الزام گذراندن دوره HSE

مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، جهت تمدید و ارتقا پایه صلاحیت اجرا و صدور پروانه اجرا در رشته های عمران و معماری، گذراندن دوره HSE الزامی میباشد.
جهت مشاهده دستورالعمل کلیک کنید.