نشست ویژه درس‌آموخته‌های سیل‌های اخیر در حوزه‌های راه، ساختمان و شهرسازی

نشست ویژه درس‌آموخته‌های سیل‌های اخیر در حوزه‌های راه، ساختمان و شهرسازی به همت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در محورهای علل وقوع و شرح رخداد، آسیب‌ها و خسارت‌ها و راهکارها برگزار می‌شود.

این نشست روز یکشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود. شرکت در این نشست برای علاقمندان آزاد است.