الزام نصب تابلو مشخصات ساختمان

به اطلاع کلیه ناظران و مجریان ساختمان می‌رساند؛ مطابق بند 2-11-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نصب تابلو اطلاعات ساختمان در محل اجرای پروژه الزامی می باشد.
1-  مسئولیت تهیه و نصب تابلو مطابق با مشخصات به عهده مجری ساختمان می‌باشد.
2-  ابعاد تابلو 50*70 سانتیمتر و از جنس فلز بوده و باید مطابق رنگ و اطلاعات مشخص شده باشد.
3-  نصب این تابلو از ابتدای ساخت پروژه و تا هنگام بهره‌برداری الزامی بوده و مسئولیت کنترل نصب و تطابق آن با مشخصات نقشه به عهده ناظر هماهنگ کننده می‌باشد.
4-  در صورت عدم تهیه و نصب تابلوی مشخصات، موضوع از طریق ناظر هماهنگ کننده به عنوان تخلف به سازمان گزارش و پیگیری‌های بعدی توسط واحد کنترل نظارت و اجرا و واحد فنی سازمان انجام خواهد شد.
5-  مشخصات تابلو در پرتال، کانال خبری و وب سایت سازمان قابل مشاهده خواهد بود.

نظامات اداری
 بند 2-11-2 : مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگیری به عمل می آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین می گردد.
 


گالری