بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تهیه طرحهای عمران روستایی از مهندسین شهرساز با شرایط ذیل به استناد ماده 10 دستورالعمل انتخاب مشاور طرح های عمران روستایی، دعوت به همکاری مینماید:

-اشخاص حقوقی و حقیقی دارای رتبه در یکی از تخصصهای شهرسازی و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی.

-اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی در رشته شهرسازی

-اشخاص حقیقی دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های شهرسازی ( برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری) و جغرافیا ( گرایش برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیایی شهری و روستایی و مطالعات ناحیه ای) که حداقل 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد.

-اشخاص حقیقی دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های شهرسازی (گرایش برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیایی شهری و روستایی و مطالعات ناحیه ای) که حداقل 5 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد.

-اشخاص حقیقی دارای مدرک کارشناسی (گرایش برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیایی شهری و روستایی و مطالعات ناحیه ای) که حداقل 7 سال از فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد.

علاقه‌مندان میتوانند با مراجعه به سامانه بانک جامع انتخاب مشاوران طرحهای عمران روستایی به آدرس  moshaveran.bonyadmaskan.com  ثبت نام و اسناد فیزیکی برابر اصل شده را تحویل دبیرخانه هیات انتخاب مشاور استان-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ( به آدرس اول خ سعدی-ک ملکی-ط اول-دفتر امور فنی و مطالعات عمرانی) تحویل نمایند.