جناب آقای مهندس مجابی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر جمیل را از خداوند متعال خواستاریم.