نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز به عنوان بزرگترین نمایشگاه جنوب کشور در تاریخ 11 الی 14 تیر ماه 1398 برگزار میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://icbuildexpo.com مراجعه نمایید.