بنیاد امام رضا(ع) هر ساله از افرادی که درزمینه فرهنگ رضوی تلاش موثر یا فقعالیت قابل توجهی داشته باشند به عنوان خادم رضوی در شب میلاد با سعادت امام رضا(ع) تجلیل به عمل می‌آورد

لذا این بنیاد از افرادی که دارای طرح ، اثر ویژه و یا فعالیت های ممتاز در زمینه فرهنگ رضوی هستند، دعوت به عمل می‌آورد نسبت به معرفی خود به بنیاد امام رضا(ع) اقدام نمایند.

شاخص های انتخاب خادمان فرهنگ رضوی در جشنواره بین المللی امام رضا(ع):

الف: ارائه طرح یا تولید اثر" در هر یک از زمینه های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و دیجیتالی درعرصه فرهنگ رضوی با اولویت معیارهای ذیل:

1- نوآوری مفهومی و فاخر بودن طرح یا اثر

2- قابلیت فرهنگ سازی و نمونه سازی طرح یا اثر

3- قابلیت معرفت افزایی طرح یا اثر

4- تاثیرات محسوس اثر در سطح جامعه

ب: انجام فعالیت های ممتاز و متمایز درهر یک از زمینه های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و دیجیتالی درعرصه فرهنگ رضوی:

 1- دارا بودن فعالیت مستمر در حوزه فرهنگ رضوی

2- دارا بودن فعالیت بارز و شناخته شده در حوزه فرهنگ رضوی

3- دارا بودن فعالیت موثر در نهادسازی و جریان سازی در فرهنگ رضوی با قابلیت استناد

4- تولید گفتمان در حوزه فرهنگ رضوی

5- دارا بودن فعالیت اثر گذار در جشنواره بین المللی امام رضا (ع)