17 لغایت 21 خردادماه 1398

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17 لغایت 21 خردادماه 1398 در اقلیم کردستان عراق برگزار می گردد.