در این جلسه که با حضور اعضای شهرستان آبیک و هیات مدیره سازمان در مورخ 9/4/98 برگزار شد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با بیان اهمیت برگزاری جلسات با اعضای دفاتر نمایندگی ابراز داشت: برگزاری جلسات هیات مدیره در دفاتر نمایندگی و بررسی مشکلات و پیشنهادات مهندسین فعال در شهرستان‌ها از اولویت‌های برنامه‌های هیات مدیره می‌باشد.

وی اظهار کرد: اگر دانش بازار تقاضا بالا رود، شرایط برای کار متخصص در این حوزه فراهم می‌شود. در همین راستا دفتر خدمات مشاوره شهروندان را راه‌اندازی کردیم که حفظ حقوق بهره‌برداران ساختمان و افزایش سطح مطالبات از متخصصین را به همراه خواهد داشت.

مهندس مجابی حوزه اجرا را پیشخوان خدمات نظام مهندسی برشمرد و تصریح کرد: هر چقدر در حوزه اجرا کیفی‌تر عمل شود و مجریان تا پایان مرحله نازک‌کاری در پروژه حضور داشته باشند، مطمئنا کیفیت نظارت ها دو چندان میشود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بیان داشت: موضوع ارجاع نظارت از ابتدای فعالیت هیات مدیره در دستور کار قرار داشت و اقداماتی نیز در این خصوص صورت پذیرفت. لذا با توجه به نامه ای که از سوی وزارتخانه در خرداد ماه مبنی بر انجام ارجاع نظارت ابلاغ شد که میبایست نرم افزاری توسط شورای مرکزی تدوین و پس از تصویب در مجمع، مطابق شیوه نامه ارجاع نظارت صورت پذیرد.

وی افزود: پس از خود اظهاری و در نظر گرفتن مهندسان بومی اولویت بندی صورت میپذیرد و با توجه به حذف چند شغله ها در حوزه مهندسی، تجمیع مشاغل هم در این شیوه نامه در نظر گرفته شده است.

مهندس بهرام عضو هیت مدیره نیز در این نشست با بیان اهمیت توجه به فعالیت‌های دفاتر نمایندگی اظهار داشت: شهرستان آبیک ویترین نظام مهندسی ساختمان استان است و باید در ارائه خدمات مهندسی تلاش و دقت نظر مضاعفی داشت.

وی توجه به خواسته های اعضا را از برنامه های هیات مدیره برشمرد و افزود: هیات مدیره همواره سعی در رفع مطالبات به حق اعضا را داشته است.

مهندس بهرام با توضیح مراحل انجام ارجاع نظارت گفت: ضریب بومی بودن ناظران یکی از امتیازهایی است که در سیستم ارجاع نظارت در نظر گرفته شده است. همچنین ظرفیت مهندسین بصورت انلاین جهت شفاف سازی برای همه قابل مشاهده است.

در ادامه، اعضای شهرستان آبیک در خصوص مسائل و مشکلات دفتر نمایندگی مطالب خود را عنوان نمودند.


گالری