سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین جهت کنترل نقشه های معماری از مهندسین معمار با شرایط ذیل، دعوت به همکاری مینماید:
-  داشتن پروانه اشتغال به کار پایه1 طراحی و نظارت معماری
-  عدم مسئولیت در دفاتر طراحی
-  شاغل نبودن در ادارات و سازمان‌ها
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام تا 20 تیر ماه به واحد کمیسیون‌های سازمان مراجعه نمایند.