تفاهم نامه با آموزشگاه هنرهای تجسمی شیوه

با مدیریت:آقای جلیلی کیا

مدت تفاهم نامه:پایان آبان ۹۸

ارائه تخفیف ۵ الی ۳۵ درصد(طبق لیست پیوست)به اعضاء محترم سازمان با ارائه کارت عضویت

آدرس:خیابان فردوسی شمالی، رو به روی پیتزا پله، کوچه یاس، شماره۳

☎-۳۳۳۳۸۳۵۷-۳۳۳۶۴۵۵۰