تفاهم نامه با آموزشگاه زبان خانه اساتید

با مدیریت خانم صمدی فر

مدت تفاهم نامه:پایان آبان ۹۸

۱۵%تخفیف به اعضاء محترم سازمان باارائه کارت عضویت

آدرس:چهارراه پادگان، جنب بانک رفاه کارگران

☎۳۳۳۶۴۰۴۳