تفاهم نامه با باشگاه ورزشی پیکان

با مدیریت:آقایان رحمانی و ساعدی

مدت تفاهم نامه: پایان آبان ۹۸

تعهدات:

۱۵%تخفیف به اعضاء محترم سازمان جهت استفاده از کلیه امکانات مجموعه با ارائه کارت عضویت