تفاهم نامه با دفتر پیشخوان دولت فلسطین

مدت تفاهم نامه: آذر ماه ۹۸

تخفیف ۱۰% کلیه خدمات ویژه اعضاء محترم سازمان