لیست لوله  های u-pvc مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی(به ترتیب الفبا)
تاریخ اعتبار: 1398/01/01 تا 1398/06/31

 

*** اسامی شرکت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند دارای صفحه اختصاصی هستند که می توانید با کلیک بر روی آنها وارد صفحه شوید.

ردیف نام شرکت                       نام تجاری روی محصول محل تولید
1 اورامان غرب    اورامان غرب    کرمانشاه
2 ایمن لوله         ایمن لوله فارس
3 آذر لوله  آذر لوله آذربایجان شرقی
4 آویسا لوله جی  آویسا لوله جی    اصفهان
5 پارس پلاست اصفهان       پارس زنده رودپلاست  اصفهان
6 پلی سینا   پلی سینا   همدان
7 پلیمر پارس  پلیمر پارس    فارس
8 پلیمر توس پلیمر توس خراسان رضوی
9 پلیمر گلپایگان پلیمر گلپایگان اصفهان
10 پلیمر یاس پلیمر یاس مرکزی
11 پلیمر سمند پلیمر سمند تهران
12 پی وی سی صبا پی وی سی صبا   اصفهان
13 پیشگام پلاست اهواز پیشگام پلاست اهواز  خوزستان
14 تابان پولیکا تابان پولیکا اصفهان
15 تک ستاره گلپایگان    تک ستاره گلپایگان  اصفهان
16 داراکار  داراکار   اصفهان
17 شیراز پلاستیک  شیراز پلاستیک فارس
18 شیلنگ و لوله خوزستان شیلنگ و لوله خوزستان  خوزستان
19 صبا لوله زنجان صبا لوله زنجان   زنجان
20 کاراپلاستیک لوله یزد  کاراپلاستیک لوله یزد  یزد
21 گلسار پلیمر پاد گلسار پلیمر پاد  اصفهان
22 لوله سپیدان بسپار لوله سپیدان بسپار فارس
23 لاوین پلاست لاوین پلاست  کرمانشاه
24 یزد پلیمر گلپایگان یزد پلیمر گلپایگان   تهران
25 لوله گسترگلپایگان       لوله گسترگلپایگان  اصفهان
26 مدل پلاستیک       مدل پلاستیک   اصفهان
27 ماهان پلاست تبریز      ماهان پلاست تبریز  آذربایجان شرقی
28 نگاه نگین      نگاه نگین  اصفهان
29 نوین پلاستیک      نوین پلاستیک اصفهان
30

نیک پلیمر کردستان

 نیک پلیمر  کردستان
31  وینو پلاستیک وینو پلاستیک البرز
32  یزد پولیکا  یزدپولیکا   یزد

 

لیست  اتصالات u-pvc مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی(به ترتیب الفبا)
تاریخ اعتبار: 1398/01/01 تا 1398/06/31

ردیف نام شرکت  نام تجاری روی محصول محل تولید         
1 اتصالات کاوه     اتصالات کاوه آذربایجان شرقی
2 آذر لوله     آذر لوله  آذربایجان شرقی
3 آریان غرب کردستان       اتصالات آریان  کردستان
4 آویسا لوله جی         آویسا لوله جی اصفهان
5 پارس پلاست اصفهان      پارس زنده رودپلاست   اصفهان
6 پارس پولیکا       پارس پولیکا تهران
7 پلیمر توس      پلیمر توس  خراسان رضوی
8 پلیمر گلپایگان         پلیمر گلپایگان اصفهان
9 پلی رام برتر        پلی رام برتر  تهران
10 پلیمر یاس       پلیمر یاس مرکزی
11 پی وی سی صبا       پی وی سی صبا  اصفهان
12 پیشگام پلاست اهواز         پیشگام پلاست اهواز خوزستان
13 تابان پولیکا        تابان پولیکا  اصفهان
14 تک ستاره گلپایگان         تک ستاره گلپایگان اصفهان
15 داراکار      داراکار   اصفهان
16 شیراز جم گستر       شیراز جم گستر  فارس
17 شیلنگ و لوله خوزستان         شیلنگ و لوله خوزستان خوزستان
18 صبا لوله زنجان       صبا لوله زنجان   زنجان
19 صنایع پلاستیک سمنان پویش سمنان پویش   سمنان
20 کاراپلاستیک لوله یزد     کاراپلاستیک لوله یزد    یزد
21 کندپلاست ارومیه         کندپلاست ارومیه  آذربایجان غربی
22 گل پلیمر رشیدی      گل پلیمر رشیدی  تهران
23 گلسار پلیمر پاد         گلسار پلیمر پاد اصفهان
24 لوله سپیدان بسپار         لوله سپیدان بسپار فارس
25 لاوین پلاست         لاوین پلاست کرمانشاه
26 لوله سازان رزاقی          لوله سازان رزاقی تهران
27 یزد پلیمر گلپایگان     یزد پلیمر گلپایگان    تهران
28 لوله گسترگلپایگان         لوله گسترگلپایگان اصفهان
29 مدل پلاستیک        مدل پلاستیک  اصفهان
30 ماهان پلاست تبریز         ماهان پلاست تبریز آذربایجان شرقی
31 ناردین پلیمر اسپادانا      ناردین پلیمر اسپادانا اصفهان
32 نگاه نگین       نگاه نگین  اصفهان
33 نوین پلاستیک        نوین پلاستیک  اصفهان
34 نیک پلیمر کردستان        نیک پلیمر  کردستان
35 وینو پلاستیک       وینو پلاستیک  البرز
36 یزد پولیکا      یزدپولیکا   یزد